Club

Hadi-Mazda Club
De Hadi-Mazda Club is in 2014 opgericht door 3 enthousiaste oldtimer Mazda eigenaren. Het is een landelijke vereniging met een kleine doch enthousiaste groep leden. Doel van de vereniging is het bijeenbrengen van geïnteresseerden in Oldtimer en Youngtimer Mazda personenwagens om zodoende de gezamenlijke belangen, verband houdend met dit onderwerp, te kunnen behartigen en voorts al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt. Concreet betekent dit dat alle Mazda personenwagens ouder dan 25 jaar van harte welkom zijn. Hadi-Mazda Club is een volwaardige vereniging die draaiende wordt gehouden door vrijwilligers.

Clubblad
De Hadi-Mazda Club brengt 1x per kwartaal een clubblad uit, de Hadi-Mazda Club Mail. Deze uitgave bevat nieuws vanuit het bestuur, aankondiging van evenementen, nieuws van de FEHAC, wetenswaardigheden en verslagen van evenementen die hebben plaatsgevonden. De Hadi-Mazda Club Mail bestaat uit copy van bestuur én leden. Daarnaast communiceert Hadi-Mazda Club met directe emailberichten om een actueel item bij ieder bekend te maken.

Evenementen
De Hadi-Mazda Club is een jonge vereniging, maar probeert met een volwassen evenementenprogramma de leden en donateurs te bereiken. Dit betekent dat er jaarlijks een afwisselend evenementenprogramma wordt gepresenteerd met o.a. deelname aan (Japanse) autoshows, toertochten, een (inter)nationaal kampeerevenement en een club-BBQ afgewisseld met specifieke bijeenkomsten zoals een taxatiedag, een cursus, etc. Deelname is uitsluitend mogelijk voor leden en donateurs van de Hadi-Mazda Club tenzij anders in de communicatie is aangegeven. Er wordt indien mogelijk samengewerkt met andere Mazda verenigingen in Nederland maar ook in het buitenland.

Website
Hadi-Mazda Club is trots op haar website. Deze professionele website is het portaal voor de oldtimer en youngtimer Mazda liefhebber. Via de website kunt u naar o.a. het forum en facebook. Het forum is voor veel leden de manier om contact met elkaar te hebben. Het forum bestaat uit informatie over de club, evenementen, over Mazda oldtimers en youngtimers en biedt ruimte voor forumleden om ook zelf hun eigen topic aan te maken. Daarnaast beschikt het over een vraag en aanbod-topic. Het forum kent een aantal forumregels die door de forumleden worden gerespecteerd. Niet leden kunnen beperkt gebruik maken van het forum. Clubleden hebben geen restricties op het forum.

Lidmaatschap
Iedereen met een Mazda ouder dan 25 jaar kan lid worden van de Hadi-Mazda Club. Niet in bezit van een Mazda van 25 jaar en ouder maar onderschrijf je wel de doelstelling van de Hadi-Mazda Club dan bieden wij u het donateurschap aan. Lid: U kunt deelnemen aan de evenementen; U heeft volledige toegang tot het forum; U heeft stemrecht en u ontvangt t.z.t. het clubblad. Donateur: U kunt beperkt deelnemen aan de evenementen; U heeft volledige toegang tot het forum; U heeft geen stemrecht en u ontvangt t.z.t. het clubblad. Contributie voor zowel leden als donateurs is 45  euro per jaar. Voor leden geldt een éénmalig inschrijfgeld a 15 euro. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.


Inschrijfformulieren

Inschrijfformulier Hadi-Mazda Club