Redactie

Al in het eerste jaar van de vereniging is er gestart met een clubblad. Dit clubblad heet de Hadi-Mazda Club Mail en is een knipoog naar de Mazda Mail die in de jaren ’70 en ’80 gratis naar Mazda-eigenaren werd verstuurd als zij een Mazda hadden gekocht bij een Mazda dealer. 

Het clubblad is gegroeid naar een glossy magazine variërend tussen de 36 en 44 pagina’s. Het clubblad verschijnt 1x per kwartaal en bevat een grote diversiteit aan artikelen. Denk hierbij aan uitvoerige verslagen van evenementen die hebben plaatsgevonden; technische artikelen; boekverslagen, beschrijvingen van miniaturen maar ook persoonlijkere verhalen en belevenissen. Elk clubblad bevat een artikel aangeboden door de FEHAC waar de Hadi-Mazda Club lid van is. Ook bevat het clubblad, als communicatie medium van het bestuur, formele informatie van en over de club zoals notulen ALV en ‘Vanuit het bestuur’. Ook staat de evenementenkalender in elk clubblad met daarin de evenementen die we als vereniging zelf organiseren of waar we als vereniging aan deelnemen.

Het clubblad wordt verzorgd door de redactie. De redactie bestaat uit Amber Derksen (DTP), Hendrie Scholte en Patrick Sleutjes. Zij halen informatie op bij de leden en verzamelen zelf interessante informatie over Mazda in brede zin. 

Het drukwerk wordt uitbesteed aan Editoo. Zij zijn specialist in geprinte communicatie voor bedrijven en verenigingen. Het clubblad wordt digitaal aangeleverd waarna Editoo het drukt, sealt en verstuurd naar onze leden. De vereniging is zeer te spreken over de kwaliteit en de prijs van het drukwerk. Editoo verzorgt niet alleen het clubblad; ook leveren zij een flipbook aan van de clubbladen die daardoor voor de clubleden via deze link online te raadplegen zijn.