Club

Hadi-Mazda Club

De Hadi-Mazda Club is in 2014 opgericht door 3 enthousiaste oldtimer Mazda eigenaren. Het is een landelijke vereniging met een kleine doch enthousiaste groep leden. Doel van de vereniging is het bijeenbrengen van geïnteresseerden in Oldtimer en Youngtimer Mazda personenwagens om zodoende de gezamenlijke belangen, verband houdend met dit onderwerp, te kunnen behartigen en voorts al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt. Concreet betekent dit dat alle Mazda personenwagens ouder dan 30 jaar van harte welkom zijn. Hadi-Mazda Club is een volwaardige vereniging die draaiende wordt gehouden door vrijwilligers.

Clubblad

De Hadi-Mazda Club brengt 1x per kwartaal een clubblad uit, de Hadi-Mazda Club Mail. Deze uitgave bevat nieuws vanuit het bestuur, aankondiging van evenementen, nieuws van de FEHAC, wetenswaardigheden en verslagen van evenementen die hebben plaatsgevonden. De Hadi-Mazda Club Mail bestaat uit copy van bestuur én leden. Daarnaast communiceert Hadi-Mazda Club met directe emailberichten om een actueel item bij ieder bekend te maken.

Evenementen

De Hadi-Mazda Club is een kleine vereniging, maar probeert met een volwassen evenementenprogramma de leden en donateurs te bereiken. Dit betekent dat er jaarlijks een afwisselend evenementenprogramma wordt gepresenteerd met o.a. deelname aan (Japanse) autoshows, toertochten, een (inter)nationaal kampeerevenement en een club-BBQ afgewisseld met specifieke bijeenkomsten zoals een taxatiedag, een cursus, etc. Deelname is uitsluitend mogelijk voor leden en donateurs van de Hadi-Mazda Club tenzij anders in de communicatie is aangegeven. Er wordt indien mogelijk samengewerkt met andere Mazda verenigingen in Nederland maar ook in het buitenland.

Website

Hadi-Mazda Club is trots op haar website. Deze professionele website is het portaal voor de oldtimer en youngtimer Mazda liefhebber. Op de website kunnen leden en donateurs zich opgeven voor evenementen. Via de website kunt u naar o.a. facebook. Op de website staat een historisch archief van werkplaatshandboeken, onderdeelboeken en een uitgebreid overzicht van Mazda Folders vanaf 1965 t/m mid-jaren ’90. Ook andere publicaties staan op de website. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor leden & donateurs.

Taxatie

De Hadi-Mazda Club heeft een eigen taxatiecommissie die taxaties mag verrichten met FEHAC keurmerk. Voor een aantrekkelijk tarief kunt u een taxatie laten verrichten op een taxatiedag van de Hadi-Mazda Club of op afspraak. 

Lidmaatschap

Iedereen met een Mazda ouder dan 30 jaar kan lid worden van de Hadi-Mazda Club. Niet in bezit van een Mazda van 30 jaar en ouder maar onderschrijf je wel de doelstelling van de Hadi-Mazda Club dan bieden wij u het donateurschap aan.

  Lid: U kunt deelnemen aan alle evenementen; U heeft stemrecht, toegang tot Facebook ledenpagina en u ontvangt het clubblad.

  Huisgenoot lid: U kunt deelnemen aan alle evenementen; U heeft stemrecht en toegang tot Facebook ledenpagina

  Donateur: U kunt beperkt(er) deelnemen aan de evenementen; toegang tot Facebook ledenpagina en u ontvangt het clubblad. 
  U heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.

Woonachtig op hetzelfde adres en ook in bezit van een Mazda van 30 jaar of ouder? Dan bieden wij het huisgenootlidmaatschap aan. U kunt deelnemen aan alle evenementen, U heeft stemrecht alleen ontvangt u geen clubblad

Contributie voor zowel leden als donateurs is 45  euro per jaar. Voor (huisgenoot)leden geldt een éénmalig inschrijfgeld a 15 euro. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Voor lidmaatschap gaat u naar de ‘winkel’ waar je een lidmaatschap koopt. Zie onderstaande link.