Algemene Ledenvergadering zaterdag 28 januari 2023

Het bestuur van de Hadi-Mazda Club nodigt je van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering en mee te denken over het wel en wee van de vereniging. We willen er ook dit jaar een fysieke vergadering van maken, maar willen online vergaderen proberen te faciliteren. 

 

Locatie en tijden:

De vergadering wordt gehouden op zaterdag 28 januari. De vergadering start om 13:00 uur. De zaal is open om 12:00 uur. De locatie is bijzonder namelijk het Kaleidon CSG aan de Anthony van Diemenstraat 19, 4104 AD in Culemborg. We hebben voor deze locatie gekozen omdat het lekker centraal in het land is. 

Agenda:

 1. Opening van de vergadering
 2. Mededelingen en evn. extra agendapunten
 3. Vaststellen notulen ALV 2022 
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel jaarverslag 2022
 6. Verslag kascomissie, verkiezing en benoeming kascomissie 2023
 7. Bestuursverkiezing incl. aanpassing rooster
 8. Pauze
 9. Benoeming nieuw bestuur
 10. Aanpassing Statuten ivm WBTR
 11. Jaarplan 2023
 12. Begroting 2023
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Na de vergadering zullen we toosten op weer een succesvol jaar waarin we weer veel leuke dingen gaan doen. 

Aanmelden voor de ALV graag via de website. 

 


  NunmmerWie
  1.Stefan Neuteboom
  2.Patrick Sleutjes
  3.Marco de Leeuw
  4. Ronald Vergunst
  5.Chris Merkx
  6.Hetty Machiels
  7.Marcel Smeding
  8.Wien van Liempt
  9.Almar de Vries
  10.Marcel Kielliger
  11.Michel Boomgaard
  12.Wesley van Dieren
  13.Peter Derksen
  14.Jos Ombelet
  15.Maya Brittijn
  16.Joost Brittijn
  17.Wim Tollenaar
  18.Hendrie Scholte
  19Robert Kanon
  20.Branko Hoveling
  21.Mark Hoogeveen
  22.Nico de Jong
  23.Ton Hubers
  24